Střední drtič
Medium shredder.png
Detaily
Třída Střední
Skupina Jednoduché
Typ Modul
Recept 1x Hliník
Vyrobeno v Malá tiskárna


Střední drtič je modul (Module) přidaný v aktualizaci 0.9.0. Recykluje vraky a nechtěné položky. Odpad drtiče lze zkoumat (500 bytů) nebo s ním obchodovat pomocí obchodní platformy. Nelze skartovat věcí větší než třídy 2.

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.