Astroneer Wiki
Advertisement

Zasoby - są to macierzyste materiały zdobywane przez Astroneerów w celu wytworzenia przedmiotów, obiektów i pojazdów. Zasoby różnią się w rzadkości spotykania. Niektóre spotkać można na powierzchni prawie każdej planety, a niektóre spotykamy tylko na specyficznych planetach, bądź głęboko w ich wnętrzu. Niektóre z zasobów nie można wydobyć w naturalnym sposób, a tylko za pomocą badań, bądź wymiany używając platformy handlowej.

Pozyskiwanie[]

former, bądź Świder. Wydobywanie w ten sposób zasobów zniego zasobu i zbierze je jako podręczne kupki zasobu potocznie nazywane 'stackami'. Niektóre z zasobów musz przetworzone w wytapiarce przed jakimkolwiek użyciem ich w planach budowy czy zwykłym wytworzeniu energii.

Niektóre złoża pojawiają się w postaci wystających z ziemi 'skał' które pozostają nieróżnieniu ich z zasobów. 'Te skały' regenerują wybrane złoże po czasie dając możliwość ponownego uzupełnienia zapasów tak potrzebnym materiałem jak Żywica, czy Złożony nieograniczoną liczbę razy.

Nieskończone źródła minerałów (skały) od najnowszych aktualizacji JUŻ NIE ISTNIEJĄ, ponieważ dodano WIRÓWKĘ ZIEMNĄ, który pozwala na "kopiowanie" minerałów przy użyciu ziemi w pojemnikach.

Ekstrakcja[]

Główny artykuł: Ekstraktor minerałów

Podczas używania Terraformera każdy pojemnik będzie użyty do magazynowania ziemi. Używając ekstraktora minerałów możliwe jest "skopiowanie" zasobu pod warunkiem, że posiadana jest próbka tego zasobu. Ilość ziemi potrzebnej do skopiowania zasobu zależy od rzadkości danego zasobu.

Odkrywanie[]

Główny artykuł: Odkrycia

Odkrywanie ruin jak i artefaktów może być często źródłem wszelkich dóbr w postaci złóż (tych zdobywalnych metodą eksploracji jak i tych możliwych do zdobycia tylko z badań).

Wymiana[]

Główny artykuł: Platforma Handlowa

Odkryta i wybudowana platforma handlowa, daje nam niezawodne źródło wszystkich możliwych złóż za standardową metodą wymiany. Czym rzadsze złoże tym wartość kupowanych materiałów się zwiększa.

Lista zasobów[]

Powszechne zasoby[]

Rzadkie zasoby[]

Przetworzone zasoby[]

Paliwa[]

Nieprzetworzone zasoby[]

Inne[]

Nieużywane Zasoby[]

Advertisement